Bondens Dag 2007- Tröskning med tröskgänget från Dammens Gods på