Bondens Dag 2007 – Skepplanda hemvärns- och kulturförening