Skogen


På Bondens och Skogens Dagar deltar som vanligt Skogsstyrelsen och lokala skogsvårdsföreningar. På vårt program står bl.a. dessa skogrelaterade aktiviteter:

– Traktorer och skogsmaskiner ATV ställs ut av olika företag i branschen
– DM i skogskörning med häst
– Kolbullar
– Gamla redskap
– Hästparad
– Gamla traktorer
– Spånhyvel