Parkering


På grund av omdisponering av utställarområdet kommer vi inte att kunna erbjuda ”finbilsparkering” innanför grindarna. Dessa hänvisas till flygfältsparkeringen.

Parkering-skylt

2016 och sedan även ifjol 2017 var det första gången i evenemangets historia som vi INTE hade några bilköer att tala om! Detta berodde bland annat på att vi hade byggt en ny in och utfart från flygfältsparkeringen och därigenom dubblade flödet av bilar.

Besökande som kommer från Lilla Edet-hållet har egen infart och egen parkering så också de som kommer från Ljungskilehållet. Vi skyltar också för att minimera genomfartstrafiken på väg 167.

Parkering finns i ”grusgropen” vid Combimix och på flygfältet. Parkeringsvakter anvisar plats. OBS! Flygfältet är upplåtet för parkering från Fredag 18:00 för husbilar och Husvagnar samt lördag-söndag även för PERSONBILAR. Vi kan INTE ta emot TUNGA LASTBILAR på flygplatsparkeringen.

Klockan 21:00 på söndag återgår flygplatsen till att vara en operativ flygplats och SAMTLIGA fordon skall vara borta.

lathet

Parkering för rörelsehindrade finns i begränsat antal inne på utställningsplatsen. Observera att endast fordon med handikapptillstånd släpps in på området. Övriga hänvisas till ordinarie parkeringsplatser
Vänligen och högaktningsfullt respektera detta.

För de som inte har handikappbevis men tycker att de har besvär med att gå allt för långt kommer första parkeringsraden på flygfältet upplåtas för detta. 

Vi ber också att ni respekterar de anvisningar som anges utan att agera på ett sätt som stoppar upp trafiken.

Tack för er förståelse.