Bondens och skogens dagar 2015


Ännu en fantastisk Septemberhelg!

Alla utomhusevenemang är såklart väderberoende. Det var regn i prognoserna för Lördagen och det blev regn och regnskurar men under kvällen och natten passerade en kallfront som rensade upp för en fantastiskt klar och solig Söndag.

Besökssiffrorna uppskattar vi till ca 20000 besökare under helgen, de flesta på Söndagen.

Parkeringsfolket menar att vi slog rekord i antalet bilar på parkeringarna någonsin just den dagen .

Bondens och skogens dagar lyckas alltså år efter år locka stora mängder besökare till Backamo och vi bör därmed vara ett av Bohusläns största enskilda besöksevenemang.

Jag upprepar att Bondens och skogens dagar är ett i många avseenden unikt arrangemang som är genomförbart enbart tack vare mycket stora ideella insatser.

Hundratals ideellt arbetande personer lägger ett antal dagar, inte bara helgen på att få detta att fungera.

Många är de föreningar som är representerade, parkeringsvakter, biljettförsäljning, matservering m.m allt kräver folk och än så länge finns det folk som vill vara med och hjälpa till.

Möjligen kan man bekymra sej för återväxten av funktionärerna – medelåldern är snarare stigande än sjunkande.

Bondens och skogens dag handlar mycket om logistik, majoriteten av alla besökare kommer i bil och det ställer stora krav på vägar och parkeringsytor.

Vi vet nu att vi vid bra väder fyller lägerplatsen med så mycket folk att vi når vår kapacitetsgräns, både fjolårets Lördag och årets Söndag visar det.

Det resulterar i kilometerlånga bilköer och lång väntan på att få komma både till och från Backamo.

Vi har tillgång till i princip obegränsade parkeringsytor på flygfältet men vägarna klarar inte att svälja all trafik.

Vi måste lösa detta på ett bättre sätt både för att undvika de problem vi har redan i dagsläget men framför allt för att ge Bondens och skogens dagar möjlighet att växa ytterligare i framtiden.

Vi har en del idéer för hur vi skulle kunna förbättra trafiksituationen och för samtal med Uddevalla kommun, återstår att se hur vi kommer fram.

Bondens och skogens dagar är unikt i ett annat avseende, vi har nämligen inte en krona i bidrag från kommunen och överskottet går till underhåll av Backamo lägerplats, som förvaltas av en stiftelse men som alltså ägs av Uddevalla kommun! Det måste vara unikt för Sverige?

Förberedelserna för nästa års Bondens och skogens dagar är såklart igång, vi avser fortsätta på den inslagna vägen som gör evenemanget så unikt nämligen mångfalden och gemytet men också kvalitén!

Som jag ser det ligger den stora utmaningen i att bevara men samtidigt föryngra evenemanget för att även tilltalat yngre besökare. En förutsättning för överlevnad i nätet och de smarta telefonerna tid!

Till sist men såklart viktigast vill vi tacka alla härliga besökare för förtroendet och alla underbara funktionärer som lägger liv och lust i detta!

Vi vill tacka Orusts sparbank som varit årets huvudsponsor!

Vi syns igen på Bondens och skogens dagar 2016 som går av stapeln den 3-4 September, boka redan nu in helgen i kalendern.

Ett år går fort!!

För styrelsen i Kulturföreningen Bondens dag.

 

Jerry Nerstrand