Parkering


På grund av omdisponering av utställarområdet kommer vi inte att kunna erbjuda finbilsparkering innanför grindarna. Dessa hänvisas till flygfältsparkeringen.

Parkering-skylt

Gratis parkering finns på flygfältet. Parkeringsvakter anvisar plats.

lathet

Parkering för rörelsehindrade finns i begränsat antal inne på utställningsplatsen. Observera att endast fordon med handikapptillstånd släpps in på området. Övriga hänvisas till flygfältet.
Vänligen och högaktningsfullt respektera detta.

För de som inte har handikappbevis men tycker att de har besvär med att gå allt för långt kommer första parkeringsraden på flygfältet upplåtas för detta. Eventuellt kommer även transport finns ned till insläppet.

Vi anser oss tvungna att göra på det här viset av två anledningar:
Dels för att försöka eliminera de köproblem som skapas på väg 167 vid detta tillfälle men också med anledning av att vi behöver platsen inne på området för att utveckla evenemanget.

Vi ber också att ni respekterar de anvisningar som anges utan att agera på ett sätt som stoppar upp trafiken.

Tack för er förståelse.