Lantbruk


Mycket av Bondens Dag gäller naturligtvis lantbruk. Se bara här:

– Kallblodsutställning
– Häst- och redskapsparad
– Traktor- och maskinparad
– Westernridning/roping
– Fjäderfäutställning
– Husdjur
– Gamla redskap och maskiner
– DM i skogskörning
– Tröskning med gammaldags tröskverk
– Hästkörning
– Tjurrodeo
– Moderna traktorer etc. ställs ut av olika företag i branschen